יום ב', ה’ בתמוז תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת חשבון חדר מורים יצירת קשר

"על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון...אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני..." טקס עשרה בטבתהצליח לקחת אותנו לתחושת המצור והחורבןההמחזה של מדרש החורבן על מרתא בת בייתוסהפגישה את התלמידים עם סיפורי החורבןבדרך שהפכה אותם לאקטואלים וקרובים.השירים והריקודים אפשרו לכולנו להתחבר לזיכרון ולמשמעות של יום זה.גם של החורבן וגם של יום השואה שצוין היום ביום הקדיש הככלי ישר כוח גדוללכיתה ה'1 על האחריות, הרצינות וההתמסרות שלהם לטקסלמחנכת אפרת שחר על כל ההפקה למורה עידית קובן על ההמחזהולסייעת שיר על התפאורהולצוות ההגברה- מאור, יובל, יפתח , גלעד, עמית ורועי מי יתן ויתקיימו בנו דברי הנביא זכריה:"כה אמר ה' צבאות: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים, והאמת והשלום אהבו. מצורפות תמונות